Overlijden

Als één van uw naasten overlijdt, krijgt u te maken met het opbaren van de overledene.
Opbaren kan thuis of in een uitvaartcentrum.
Uw keuze hangt af van uw eigen wensen en die van de overledene.

Meehelpen met verzorging
U kunt meehelpen met het verzorgen en opbaren van de overledene. Dit kan helpen in uw rouwproces. Zowel bij een thuisopbaring of een opbaring in het uitvaartcentrum, is dit vaak mogelijk.

Geef bij het doorgeven van het overlijden direct aan dat u mee wilt helpen met de verzorging. Dan houden onze mensen rekening met uw wens.

Informatie Rijksoverheid
Op onderstaande link kunt u nuttige informatie vinden van de Rijksoverheid over wat u moet regelen bij overlijden. U hoeft niet in te loggen, maar krijgt de informatie die geldt voor uw situatie door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen.

Het persoonlijk overzicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/overlijden